Skip to main content
กิจกรรมเพื่อสังคม

สืบสานประเพณีงานทอดกฐินสามัคคี วัดทองสัมฤทธิ์ ประจำปี 2564

By October 27, 2021No Comments

สืบสานประเพณีงานทอดกฐินสามัคคี วัดทองสัมฤทธิ์ ประจำปี 2564 โดย บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวัดภายในชุมชน โดยในแต่ละปีจะกำหนดขึ้นปีละ 1 ครั้งหลังประเพณีออกพรรษา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีทอดกฐินในครั้งนี้ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน และร่วมจัดตั้งโรงทานสนับสนุนไอศกรีมโบราณ สำหรับนำแจกผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 และทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด จะช่วยเหลือทำความดีตอบแทนสังคมแบบนี้ตลอดไป อีกทั้งยังขอสืบสานประเพณีอันดีงามแบบนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป