เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ “ ชวนจิตอาสาร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ ไปบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ทางสภากาชาดไทยได้มอบเหรียญพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี อันทรงคุณค่า ให้แก่บุคคลที่เข้าร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้อีกด้วย