เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร Awareness and Requirement และหลักสูตร Internal Quality Audit  ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้, ความเข้าใจและความสามารถ ในการร่วมกันปฏิบัติตามระบบ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินต่อไปแบบมีประสิทธิภาพและเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015 ในอนาคตอันใกล้นี้

ทั้งนี้ ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ศราวุธ จันท์สิริ จาก Advance Certification Service Registrars Ltd. (ACS) เป็นอย่างมาก ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้มอบความรู้ ให้กับทางบริษัทฯ