กิจกรรมการสัมมนาภายในบริษัทฯ เพื่อบุคลากร ในหัวข้อ เรื่อง “เครื่องมือ, เครื่องทดสอบงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาภายในฯ เพื่อบุคลากร ในหัวข้อ เรื่อง “เครื่องมือ, เครื่องทดสอบงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า” พร้อมทั้งได้รับชมการสาธิตและได้สัมผัสกับเครื่องมือจริงของบริษัทฯ ที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบให้แก่ลูกค้า โดย ทีมงานแผนก Quality & Development ของบริษัทฯ