บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานของลูกค้า เราให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นนโยบายที่สำคัญและปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน

โดยเราได้ทำการคัดแยกขยะออกเป็น ขยะ Recycle, ขยะขวดแก้วและขยะเศษโลหะ ในส่วนของห่วงดึงเปิดได้ ทางบริษัทฯ จะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเราจะไม่สร้างหรือทำลายสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานของท่าน