Skip to main content

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพครั้ง 2 ประจำปี 2560 ให้กับบุคลากรภายในบริษัทฯ โครงการนี้จัดขึ้นร่วมกับรพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ตามโครงการ การตรวจคัดกรอง ชุดสิทธิประโยชน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในครั้งนี้มีโปรเเกรมตรวจพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรีแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณ รพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
ที่กรุณาให้บริการและคำแนะนำทางด้านสุขภาพเป็นอย่างดี