Skip to main content

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เทอร์โมรวมใจ ให้โลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไปร่วมกันบริจาคโลหิตเเละร่วมเป็นอาสาสมัคร ในการบริจาคสเต็มเซลล์ ณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร