Skip to main content

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2562 (Happy Relax) ขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี

ในวันแรกของการเดินทาง ทุกท่านได้เข้าพักที่ปลายตะวัน โฮมสเตย์ จันทบุรี โดยทำกิจกรรมล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง และเล่นน้ำ ช่วงเย็นเป็นการรับประทานอาหารทะเลและร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกัน

วันที่สอง ได้เข้าชมความสวยงามของโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน(วัดปากน้ำแขมหนู) และเข้าพัก ณ จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท กิจกรรมไฮไลท์ของวันนี้เป็นช่วงเกมบนชายหาดจ้าวหลาว ที่สร้างความสนุกและความสามัคคีให้แต่ละทีม

ในวันสุดท้ายของทริป ได้เยี่ยมชมธรรมชาติแวะสูดโอโซนกัน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์มุ่งให้พนักงานเทอร์โม เทรเซอร์ ทุกท่าน ได้พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่ นอกจากจะได้รับความสนุกสนาน เพิ่มความสามัคคีแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงาน เติมรอยยิ้มให้ทุกท่านมีพลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น