Skip to main content
ข่าวบริษัท

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เชิงป้องกัน

By มกราคม 22, 2016มิถุนายน 4th, 2016No Comments

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เชิงป้องกัน ให้แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้รับบริการจากบริษัทฯ