Skip to main content
ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

By สิงหาคม 30, 2023No Comments

ประมวลภาพงาน “อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Ratchapruek อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

หัวข้อการอบรม
• กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
• สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
• การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดย พยาบาลวิชาชีพ
• การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฏหมายฯ

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 ท่าน พร้อมได้รับความรู้จากวิทยากรประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้ากว่า 20 และคุณพยาบาลด้านการช่วยเหลือและปฐมพยาบาล ทั้งสนุกสนานและรับของรางวัลกลับบ้าน รอบหน้าจะจัดกิจกรรมที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะค่า !! เร็วๆนี้แน่นอน