Skip to main content

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและท่องเที่ยวประจำปี 2559 ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์