Skip to main content

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยาการจาก บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้ เรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCAM 6D แก่บุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา อีกทั้งยังฝึกสอนการใช้กล้อง CoroCAM 6D ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษาอีกด้วย

กล้อง CoroCAM 6D หรือ กล้อง Corona ในประเทศไทยมีเพียง 2 เครื่องเท่านั้น หนึ่งในนั้นเป็นของ บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด เนื่องจากการคณะผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้การบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าฯ แก่ลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

กล้อง CoroCAM 6D หรือ กล้อง Corona คือ กล้องถ่ายภาพความร้อน ที่สามารถตรวจสอบการเกิด Partial Discharge ของฉนวนไฟฟ้า และการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า (Discharge) บนผิวอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและตามจุดข้อต่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งภาพนิ่งหรือ VDO บันทึกไว้ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบภายหลัง

ซึ่งการเกิด Partial Discharge นั้น เกิดจากผลของความเครียดในสนามไฟฟ้าบนพื้นที่หนึ่งๆ สูงพอที่ทำให้อากาศรอบพื้นที่นั้นเกิดการแตกตัว (Lonization) เป็นอิเลคตรอนอิสระและอิออนบวก ก่อให้เกิดสภาพการนำไฟฟ้าภายใต้ขอบเขตการแตกตัว

สังเกตอาการได้ง่าย คือ เกิดแสงเรืองสีม่วงในย่านอุลตร้าไวโอเลท (การเรืองแสง) และเสียงซ่าอันเกิดจากการแยกตัวกับรวมตัว การเคลื่อนที่ฝ่าอากาศของอิเลคตรอนอิสระกับอิออนบวกนั้น จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟขัดข้องและลัดวงจรได้ จะส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับระบบไฟฟ้าโรงงาน