Skip to main content

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ครั้งที่ 1 โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ นักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ไปบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ