Skip to main content

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่ประจำปี 2560 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.เสรีรักษ์ ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ