อบรมการใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCam D และกล้อง Infrared

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผานมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยากรจาก บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้เรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCam D และกล้อง Infrared ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน

Read More

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

Read More

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดูงานผลิตตู้ MDB

Read More

การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่ประจำปี 2560 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.เสรีรักษ์ ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ

Read More

การสัมมนาเรื่อง เครื่องมือ, เครื่องทดสอบงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า”

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาภายในฯ เพื่อบุคลากร ในหัวข้อ เรื่อง “เครื่องมือ, เครื่องทดสอบงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า”

Read More

ดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา ไปดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหม้อแปลงชั้นนำของประเทศไทย

Read More

อบรมโครงการเปลี่ยนความคิด พิชิตงาน

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

กิจกรรมการอบรมในชื่อโครงการ ”เปลี่ยนความคิด พิชิตงาน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พิพิธ พุ่มแก้ว วิทยากรด้านการสร้างสัมพันธภาพผู้มากประสบประการณ์ มาเป็นวิทยากรให้แก่บริษัทฯ

Read More

กิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2559 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2559 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ

Read More

กิจกรรมสร้างความสามัคคีและท่องเที่ยวประจำปี 2559

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและท่องเที่ยวประจำปี 2559 ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More