บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ดำเนินการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)

By ข่าวบริษัท

วันที่ 21 เมษายน 2563 ทาง บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นบริเวณภายในอาคาร และห้องทำงานของแต่ละฝ่าย โดยเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด – 19 (COVID-19)

Read More

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด 19 ของ บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More

Thermo Tracer ประกาศให้พนักงาน Work From Home

By ข่าวบริษัท

เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทาง Thermo Tracer จึงมีประกาศให้พนักงาน Work From Home

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

“ เรายังคงพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. โดยทีมวิศวกร ”

มาตรการตรวจคัดกรอง และการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สำหรับพนักงาน ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมาของกลุ่มบริษัทเทอร์โม

By ข่าวบริษัท

จากสถานการณ์วิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ และในเครือเทอร์โมกรุ๊ปเองได้ออกมาตรการและจดหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันทั้งในและนอกองค์กร

Read More

งานสัมมนา “การตรวจสอบความปลอดภัยและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม” ครั้งที่ 2

By ข่าวบริษัท

เนื่องด้วยเข้าสู่ปีที่ 11 ของการก่อตั้งบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ทางบริษัทฯ จึงได้จัดงานสัมมนาฟรีให้กับผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่สนใจ ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read More

ยกระดับการบริหารองค์กรด้วยระบบ ISO 9001:2015

By ข่าวบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนเวอร์ชั่นระบบบริหารการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล จากเวอร์ชั่น ISO 9001 : 2008 เป็นเวอร์ชั่น ISO 9001 : 2015 เพื่อยกระดับการบริการและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Read More

การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมยุค Digital

By ข่าวบริษัท

เนื่องด้วยครบรอบ 9 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด บริษัทฯ จึงได้จัดงานสัมมนาฟรีให้กับผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ เรื่อง “การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมยุค Digital” ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทธปราการ ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

Read More

โครงการนักศึกษาฝึกงานจากประเทศอินโดนีเซีย

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร รวมถึงคณะอาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียที่เข้ามาฝึกงานกับทางบริษัทฯ

Read More

อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ มาให้ความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา

Read More

อบรมเรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCAM 6D

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยาการจาก บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้ เรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCAM 6D แก่บุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา

Read More