Skip to main content

โดยจัดงาน ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 โรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 ท่าน และพันธมิตรที่มาร่วมจัดนิทรรศการและแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วม

โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

1.กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
2.สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
3.การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฏหมายฯ
4.การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดย พยาบาลวิชาชีพ

การจัดอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม
ผู้อบรมจะได้รับเอกสารวุฒิบัตรงานอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวุฒิบัติการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) หลังงานอบรม แอดมินขอนำภาพบรรยากาศในวันอบรมมาแบ่งปันทุกท่าน

แล้วพบกันใหม่ ในงานอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 2 โซนนิคมลาดกระบัง ในเดือนพฤษภาคม