Skip to main content
Article

CoroCam 6D

By October 16, 2018December 18th, 2023No Comments

กล้อง Corona คืออะไร? ทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง Corona?

กล้อง Corona คือ เครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยการถ่ายภาพความร้อนได้ทั้งภาพนิ่งหรือวีดิโอ ซึ่งจะสามารถเห็นได้ว่าในระบบไฟฟ้าของท่าน มีจุดไหนที่ผิดปกติหรือเกิดความเสียหายหรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ก่อนจะเกิดความเสียหายร้ายแรงกับโรงงานหรืออาคารของท่าน

คุณสมบัติของกล้อง Corona และจุดเด่นที่สามารถช่วยคุณได้

Qualification

กล้อง Corona สามารถตรวจสอบการเกิด Partial Discharge ของฉนวนไฟฟ้าและการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า (Discharge) บนผิวอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและตามจุดข้อต่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งภาพนิ่งหรือวีดิโอ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งการเกิด Partial Discharge นั้น เกิดจากผลของความเครียดในสนามไฟฟ้าบนพื้นที่หนึ่งๆ สูงพอที่ทำให้อากาศรอบพื้นที่นั้นเกิดการแตกตัว (Ionization) เป็นอิเลคตรอนอิสระและอิออนบวก ก่อให้เกิดสภาพการนำไฟฟ้าภายใต้ขอบเขตการแตกตัว สังเกตอาการได้ง่ายคือ เกิดแสงเรืองสีม่วงในย่านอุลตร้าไวโอเลท (การเรืองแสง) และเสียงซ่าอันเกิดจากการแยกตัวกับรวมตัว การเคลื่อนที่ฝ่าอากาศของอิเลคตรอนอิสระกับอิออนบวกนั้น จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟขัดข้องและลัดวงจรได้ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคารได้

การจับภาพ

หน้าที่ของกล้อง Corona คือ การจับภาพในย่าน UVC และ Visible เพื่อแสดงตำแหน่งที่เกิด Discharge เพราะ Discharge จะเกิดเป็นระยะๆ โดยมีภาพต่อเนื่องกัน (เช่นภาพวีดิโอ) ต้องใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ Discharge เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

ตัวอย่างภาพภ่ายจากกล้อง Corona ที่จับภาพในย่าน UVC และ Visible เพื่อแสดงตำแหน่งที่เกิด Discharge สามารถเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

สรุป คุณสมบัติของการตรวจระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง Corona (CoroCam 6 D)

• CoroCam 6D ตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อพบตำแหน่งที่ผิดปกติหรือชำรุด ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
• CoroCam 6D จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
• CoroCam 6D ช่วยแก้ไขจุดที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าได้ทันถ้วงที ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
• CoroCam 6D ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถมองเห็นทั้ง UV และ Visible ได้อย่างดี
• CoroCam 6D สามารถบันทึกเป็น Video หรือ ภาพนิ่งของการ Discharge, สามารถบันทึกเสียงได้
• CoroCam 6D สามารถ เรียกดูภาพที่บันทึกไว้ได้บนกล้อง
• CoroCam 6D สามารถบันทึกการตั้งค่าและข้อมูล GPS ขณะที่บันทึกทั้ง Video และภาพนิ่งภาพ

Corona จะอยู่บนภาพจริง โดยจะแสดงความรุนแรงของ Corona เป็นระดับความรุนแรงด้วยสีและความทึบของสี นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าและทำให้เห็นข้อบกพร่องของอุปกรณ์/การออกแบบที่อาจจะซ่อนอยู่ตามภาพของเฉดสี สำหรับการวินิจฉัยของความผิดปกติ ซึ่งจำเป็นต้องเห็นภาพที่เกิด Discharge ด้วยการซ้อนทับกันของ Corona อันเป็นสาเหตุของการ Discharge มักจะซ่อนอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ต้องการบันทึกภาพทั้ง 2 ทั้งมีและไม่มี Corona Discharge ที่กลุ่ม โดยการควบคุม UV และภาพจริง การรวมตัวของอิเลคตรอน CoroCam 6D ยังสามารถปรับแต่งสีให้เป็นแบบโปร่งใส่ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพจริงหรือสาเหตุของการ Discharge เพื่อบันทึกภาพและประกอบการจัดทำรายงานสรุปผล