Skip to main content
บทความ

ทำความรู้จักเครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยกล้อง Corona (CoroCam 6D) ของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

By ตุลาคม 16, 2018พฤศจิกายน 20th, 2018No Comments

กล้อง Corona คืออะไร? ทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง Corona?

กล้อง Corona คือ เครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยการถ่ายภาพความร้อนได้ทั้งภาพนิ่งหรือวีดิโอ ซึ่งจะสามารถเห็นได้ว่าในระบบไฟฟ้าของท่าน มีจุดไหนที่ผิดปกติหรือเกิดความเสียหายหรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ก่อนจะเกิดความเสียหายร้ายแรงกับโรงงานหรืออาคารของท่าน

คุณสมบัติของกล้อง Corona และจุดเด่นที่สามารถช่วยคุณได้

คุณสมบัติ

กล้อง Corona สามารถตรวจสอบการเกิด Partial Discharge ของฉนวนไฟฟ้าและการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า (Discharge) บนผิวอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและตามจุดข้อต่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งภาพนิ่งหรือวีดิโอ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งการเกิด Partial Discharge นั้น เกิดจากผลของความเครียดในสนามไฟฟ้าบนพื้นที่หนึ่งๆ สูงพอที่ทำให้อากาศรอบพื้นที่นั้นเกิดการแตกตัว (Ionization) เป็นอิเลคตรอนอิสระและอิออนบวก ก่อให้เกิดสภาพการนำไฟฟ้าภายใต้ขอบเขตการแตกตัว สังเกตอาการได้ง่ายคือ เกิดแสงเรืองสีม่วงในย่านอุลตร้าไวโอเลท (การเรืองแสง) และเสียงซ่าอันเกิดจากการแยกตัวกับรวมตัว การเคลื่อนที่ฝ่าอากาศของอิเลคตรอนอิสระกับอิออนบวกนั้น จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟขัดข้องและลัดวงจรได้ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคารได้

การจับภาพ

หน้าที่ของกล้อง Corona คือ การจับภาพในย่าน UVC และ Visible เพื่อแสดงตำแหน่งที่เกิด Discharge เพราะ Discharge จะเกิดเป็นระยะๆ โดยมีภาพต่อเนื่องกัน (เช่นภาพวีดิโอ) ต้องใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ Discharge เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

ตัวอย่างภาพภ่ายจากกล้อง Corona ที่จับภาพในย่าน UVC และ Visible เพื่อแสดงตำแหน่งที่เกิด Discharge สามารถเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

สรุป คุณสมบัติของการตรวจระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง Corona (CoroCam 6 D)

• CoroCam 6D ตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อพบตำแหน่งที่ผิดปกติหรือชำรุด ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
• CoroCam 6D จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
• CoroCam 6D ช่วยแก้ไขจุดที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าได้ทันถ้วงที ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
• CoroCam 6D ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถมองเห็นทั้ง UV และ Visible ได้อย่างดี
• CoroCam 6D สามารถบันทึกเป็น Video หรือ ภาพนิ่งของการ Discharge, สามารถบันทึกเสียงได้
• CoroCam 6D สามารถ เรียกดูภาพที่บันทึกไว้ได้บนกล้อง
• CoroCam 6D สามารถบันทึกการตั้งค่าและข้อมูล GPS ขณะที่บันทึกทั้ง Video และภาพนิ่งภาพ

Corona จะอยู่บนภาพจริง โดยจะแสดงความรุนแรงของ Corona เป็นระดับความรุนแรงด้วยสีและความทึบของสี นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าและทำให้เห็นข้อบกพร่องของอุปกรณ์/การออกแบบที่อาจจะซ่อนอยู่ตามภาพของเฉดสี สำหรับการวินิจฉัยของความผิดปกติ ซึ่งจำเป็นต้องเห็นภาพที่เกิด Discharge ด้วยการซ้อนทับกันของ Corona อันเป็นสาเหตุของการ Discharge มักจะซ่อนอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ต้องการบันทึกภาพทั้ง 2 ทั้งมีและไม่มี Corona Discharge ที่กลุ่ม โดยการควบคุม UV และภาพจริง การรวมตัวของอิเลคตรอน CoroCam 6D ยังสามารถปรับแต่งสีให้เป็นแบบโปร่งใส่ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพจริงหรือสาเหตุของการ Discharge เพื่อบันทึกภาพและประกอบการจัดทำรายงานสรุปผล