ร่วมงานกับเรา

บริษัท เทอร์โมเทรเซอร์ จำกัด (Thermo Tracer Co.,Ltd.)

ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกร ผู้ประกอบ วิชาชีพ วิศวกร ควบคุมทั้งในระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง บริการงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยนำเครื่องมือ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัย และ ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสูงสุด เป็นผู้นำทางด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า งานทดสอบ งานบำรุงรักษา ออกแบบ ระบบไฟฟ้า แรงสูง – ต่ำ ครบวงจร

มั่นใจได้กับการให้บริการที่มีมาตรฐานได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

สวัสดิการ

 1. โบนัส
 2. เบี้ยเลี้ยง
 3. ประกันสุขภาพ (บูพา) ประกันชีวิต
 4. ประกันอุบัติเหตุ
 5. คอมมิชชั่น
 6. ชุดพนักงาน
 7. ข้าวเช้า-กลางวัน
 8. ท่องเที่ยวประจำปี
 9. เงินกู้ฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
 10. ประกันสังคม
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ที่ 1 , 3 ของเดือน

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

02-9149009 ต่อ 108, 089-9278870

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด , กล้อง corona
2.ทดสอบระบบไฟฟ้า แรงสูง – แรงต่ำ / Test ACB ทุกยี่ห้อ
3.ควบคุมงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
4.ตรวจวัดพลังงาน / อนุรักษ์พลังงาน

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือ หญิง
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า)
3.รักการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4.สามารถใช้โปรแกรม autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ประสานงานขาย

รายละเอียดงาน

1.ติดตามลูกค้าเพื่อเสนองานบริการตรวจสอบ, บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี
2.ติดต่อประสานงานโครงการ
3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายในปีต่อไป
4.จัดทำรายงานยอดขายรายเดือน

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือ หญิง
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3.มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักในงานบริการ
5.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
6.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

จัดซื้อ

รายละเอียดงาน

1.สรรหา Supplier รายใหม่
2.ประสานงานกับ Supplier เพื่อทำการเปิด P.O.
3.ประสานงานกับผู้รับเหมา งานโครงการต่างๆ

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือ หญิง
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3.มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

CRM Officer

รายละเอียดงาน

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3.จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ
4.จัด Campaign การส่งเสริมการขาย

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1.เพศหญิง
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3.มี Service Mind, มีความรับผิดชอบ, มีความคิดสร้างสรรค์
4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, บุคลิกดี, มนุษยสัมพันธ์ดี
5.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
6.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่