Skip to main content

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด (Thermo Tracer Co.,Ltd.)

ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกร ผู้ประกอบ วิชาชีพ วิศวกร ควบคุมทั้งในระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง บริการงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยนำเครื่องมือ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัย และ ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสูงสุด เป็นผู้นำทางด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า งานทดสอบ งานบำรุงรักษา ออกแบบ ระบบไฟฟ้า แรงสูง – ต่ำ ครบวงจร

มั่นใจได้กับการให้บริการที่มีมาตรฐานได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 45100

สวัสดิการ

 1. โบนัส
 2. เบี้ยเลี้ยง
 3. ประกันสุขภาพ (บูพา) ประกันชีวิต
 4. ประกันอุบัติเหตุ
 5. คอมมิชชั่น
 6. ชุดพนักงาน
 7. ข้าวเช้า-กลางวัน
 8. ท่องเที่ยวประจำปี
 9. เงินกู้ฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
 10. ประกันสังคม
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ที่ 1 ของเดือน
 13. มีรถยนต์และพนักงานขับรถให้ในการปฏิบัติงาน (พนักงานตำแหน่งวิศวกรและขาย)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

02-346-6639 ต่อ 201, 089-9278870

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรโครงการ Project engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ (หลัก)
1. วางแผน ติดตามและสรุปผลการเข้าสำรวจหน้างานทุกงาน เป็นรายเดือน
2. ศึกษาและเข้าใจในทุกงานบริการของทางบริษัทฯ เป็นอย่างดี
3. วางแผนและจัดทำข้อมูลเสริมสร้างองค์ความรู้ทุกงานบริการของบริษัทฯ แก่ทีมพนักงานขาย
4. วางแผน/เข้าร่วม นำเสนองานบริการของบริษัทฯ ให้ตรงความต้องการของลูกค้า ร่วมกับทีมขายและการตลาด
5. วางแผน/เข้าร่วม นำเสนอหรือปิดงานบริการของบริษัทฯ ร่วมกับทีมขายและการตลาด
6. วางแผน/เข้าสำรวจหน้างาน เพื่อจัดทำและนำเสนอราคางานบริการของบริษัทฯ ตามความต้องการลูกค้า
7. ดูแลและควบคุมทีมผู้รับเหมา เข้าสำรวจ ประเมินหน้าปรับปรุง/ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเป็นหลัก
8. ออกแบบจัดทำรายการ BOQ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอราคา ในแต่ละงาน
9. ออกเอกสารใบขอซื้อ/ขอจ้าง ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าดำเนินงาน
10. ให้คำปรึกษางานบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าและพนักงานขาย
11. จัดทำแผนการดำเนินงานทุกๆงาน ก่อนเริ่มเข้าดำเนินงาน
12. รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
13. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
4.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้ากำลัง
5.มีประสบการณ์ทำงานสาขาไฟฟ้ากำลังอย่างน้อย 3 ปี
6.มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
7.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 9001 และ ISO45001)
8.สามารถทำงานวันหยุดได้
9.ไม่มีโรคประจำตัว
10.มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี
11.มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office, AutoCAD, Sketch up เป็นอย่างดี

วิศวกรประมาณการ Estimate engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ (หลัก)
1.จัดทำใบเสนอราคางานบริการด้านระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ
2.ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา/ตัวแทนจำหน่าย
3.ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบและเอกสารประกอบการเสนอราคา
4.ประชุมชี้แจงแบบหรือแผนงานบริการ
5.วางแผน/เข้าสำรวจหน้างาน เพื่อจัดทำและนำเสนอราคางานบริการ ตามความต้องการลูกค้า
6.ออกแบบจัดทำรายการ BOQ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอราคา ในแต่ละงาน
7.ออกเอกสารใบขอซื้อ/ขอจ้าง ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าดำเนินงาน
8.ให้คำปรึกษางานบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าและพนักงานขาย
9.จัดทำแผนการดำเนินงานทุกๆงาน ก่อนเริ่มเข้าดำเนินงาน
10.รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
11.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
4.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้ากำลัง
5.มีประสบการณ์ การประมาณการ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ อย่างน้อย 3 ปี
6.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 9001 และ ISO45001)
7.สามารถทำงานวันหยุดได้
8.ไม่มีโรคประจำตัว
9.มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office, AutoCAD, Sketch up เป็นอย่างดี
10.มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดีในการเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมา

วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด , กล้อง corona
2.ทดสอบระบบไฟฟ้า แรงสูง – แรงต่ำ / Test ACB ทุกยี่ห้อ
3.ควบคุมงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
4.ตรวจวัดพลังงาน / อนุรักษ์พลังงาน

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือ หญิง
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า)
3.รักการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4.สามารถใช้โปรแกรม autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ประสานงานขาย

รายละเอียดงาน

1.ติดตามลูกค้าเพื่อเสนองานบริการตรวจสอบ, บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี
2.ติดต่อประสานงานโครงการ
3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายในปีต่อไป
4.จัดทำรายงานยอดขายรายเดือน

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือ หญิง
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3.มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักในงานบริการ
5.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
6.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ช่างเทคนิค

รายละเอียดงาน

1. ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ-ทดสอบ ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ หรืองานอื่นๆ ตามแผนการปฏิบัติงานประจำวันอย่างเคร่งครัดตามบทบาทและหน้าที่หรือระเบียบปฏิบัติงาน(วันจันทร์-ศุกร์)
2. ออกปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำ หรืองานอื่นๆ ตามแผนการปฏิบัติงานประจำวันอย่างเคร่งครัดตามบทบาทและหน้าที่หรือระเบียบปฏิบัติงาน (วันเสาร์หรืออาทิตย์หรือวันหยุดฯ)
3. ออกปฏิบัติงานอื่นๆ ตามแผนงานประจำวัน
4. จัดทำภาพถ่ายความร้อนก่อน-หลัง ตามระยะเวลาที่กำหนด (ถ้ามี)
5. จัดทำดราฟรายงานส่งวิศวกรผู้ควบคุมงาน
6. บันทึกการปฏิบัติงานลงในแฟ้มงานประจำวันของตนเองและจัดส่งผู้บังคับบัญชา
7. เข้าร่วมประชุมแผนกประจำทุกสัปดาห์
8. จัดเตรียมรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทดสอบก่อนออกปฏิบัติงาน
9. จัดเก็บรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทดสอบหลังการออกปฏิบัติงาน
10. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 27-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้ากำลัง อย่างน้อย 2 ปี
4. ผ่านการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (พิจารณาเป็นพิเศษ)
5. ไม่กลัวการทำงานบนที่สูง
6. ขับรถยนต์ได้ และต้องมีใบขับขี่
7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001)
8. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9. ไม่มีโรคประจำตัว
10. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ธุรการแผนกวิศวกรรม

รายละเอียดงาน

1. จัดทำรายงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า / บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอื่นๆที่เป็นงานบริการของบริษัท ให้ถูกต้องครบถ้วน
2. จัดเก็บไฟล์รายงานก่อนจัดส่งให้ลูกค้า
3. เข้าเล่ม บรรจุรายงานลงกล่อง และจ่าหน้าผู้รับ ให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงาน
5. ควบคุมการจัดทำรายงานให้อยู่ในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด
6. ควบคุมการใช้กระดาษ การปริ้น และการถ่ายเอกสาร ให้เหมาะสม
7. อื่นๆ ในด้านธุรการ

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 20 -35 ปี
2. จบการศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
4. ใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft ได้เป็นอย่างดี (word/excel/power point)
5. สามารถทำโอทีได้ตอนเย็น และวันหยุดได้
6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้สูง
7. มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

กรอกข้อมูลและแนบเรซูเม่เพื่อสมัครงาน

ไฟล์เรซูเม่ที่ใช้ในการแนบไฟล์
.doc, .docx, .ppt, .pptx และ .pdf