Skip to main content

บริการลงนามตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า

บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี พร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัยโดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้า ผู้ชำนาญงานตรวจสอบโดยตรง ตามแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัยของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องอินฟราเรด
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วย “CoroCAM 8D มีเครื่องเดียวในประเทศไทย”
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วย เครื่องวิเคราะห์ฉนวน
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วย เครื่องทดสอบหม้อแปลง

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ

บริการทดสอบ Air Circuit Breaker ทุกยี่ห้อ

บริการตรวจสอบความปลอดภัยเครน, ลิฟต์, รถเครน และรอกไฟฟ้า

บริการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

NEW SERVICE

บริการอบรมความปลอดภัยและตรวจรับรองระบบไฟฟ้าในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พร้อมเอกสารใบรับรองหรือวุฒิบัตรหลังการอบรม

พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง

HOT LINE 089-9278870, 086-3349232