Leader of
Electrical Solutions

ผู้นำด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า
และงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำอย่างครบวงจร

The Professional Industrial Electrical Solution

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจสูงสุด

บริการลงนามรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า
บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แรงสูง – ต่ำ
บริการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
บริการทดสอบ Air Circuit Breaker ทุกยี่ห้อ
บริการตรวจสอบความปลอดภัย เครน, ลิฟต์, รถเครน และรอกไฟฟ้า
บริการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

Latest News & Activities

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ข่าวบริษัท
May 3, 2022

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9 และมาตรา11 สำหรับผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติม ในการเป็นผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นลำดับที่ 2
ข่าวบริษัท
March 1, 2022

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 9 และมาตรา11 สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2564 ตามข้อ 12 ทะเบียน ทั้งในระดับบุคคล (มาตรา 9) และระดับนิติบุคคล (มาตรา 11)
ข่าวบริษัท
December 18, 2021

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรา 9 และมาตรา 11

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ดำเนินการยื่นเอกสารขออนุมัติการขึ้นทะเบียนและอนุญาต ในการให้บริการด้านการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง และจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาเรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจกับทางลูกค้าในการใช้บริการกับทางบริษัทฯ
กิจกรรมเพื่อสังคม
December 8, 2021

โครงการ Season of Sharing ปีที่ 4

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำสิ่งของไปบริจาคยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและส่งมอบสิ่งของบริจาคไปยังโครงการช่วยเหลือน้องๆ บนดอย Donation for Children Thailand ผ่านการขนส่งภาคเอกชน
กิจกรรมเพื่อสังคม
October 27, 2021

สืบสานประเพณีงานทอดกฐินสามัคคี วัดทองสัมฤทธิ์ ประจำปี 2564

ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีทอดกฐินในครั้งนี้ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน และร่วมจัดตั้งโรงทานสนับสนุนไอศกรีมโบราณ สำหรับนำแจกผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564
ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร
October 25, 2021

เทอร์โมเทรเซอร์ มอบทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้มีการมอบของรางวัลเป็นทองคำมูลค่า 1 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ทำงานเคียงข้างกับทาง บริษัทฯ ครบ 10 ปี

INTERNATIONAL STANDARD

มั่นใจได้กับการให้บริการที่มีมาตรฐานได้รับการรับรอง
ISO 9001:2015

Management

บริหารองค์กรด้วยระบบ
ISO 9001:2015

Privacy Policy

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม