Leader of Electrical Solutions

ผู้นำด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า
และงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำอย่างครบวงจร
โดยทีมงานมืออาชีพและเครื่องมือที่มีความแม่นยำ
และทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

The Professional Industrial Electrical Solution

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจสูงสุด

บริการลงนามรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า
บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แรงสูง – ต่ำ
บริการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
บริการทดสอบ Air Circuit Breaker ทุกยี่ห้อ
บริการตรวจสอบความปลอดภัย เครน, ลิฟต์, รถเครน และรอกไฟฟ้า
บริการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

Latest News & Activities

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ข่าวบริษัท
January 9, 2021

ชี้แจงมาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงาน Thermo Tracer

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา และจากผลการตรวจคัดกรองฯ ในครั้งนี้พบว่า พนักงานทุกคน ไม่พบผลเป็น Detected (+) โดยมีผลเป็น Undetected (-) คือ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
กิจกรรมเพื่อสังคม
October 5, 2020

สนับสนุนเสื้อโครงการ Pre-Power Camp ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563”
ข่าวบริษัท
April 22, 2020

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ดำเนินการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)

วันที่ 21 เมษายน 2563 ทาง บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นบริเวณภายในอาคาร และห้องทำงานของแต่ละฝ่าย โดยเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด – 19 (COVID-19)
ข่าวบริษัท
April 13, 2020

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด 19 ของ บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวบริษัท
March 24, 2020

Thermo Tracer ประกาศให้พนักงาน Work From Home

เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทาง Thermo Tracer จึงมีประกาศให้พนักงาน Work From Home เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 “ เรายังคงพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. โดยทีมวิศวกร ”
ข่าวบริษัท
March 13, 2020

มาตรการตรวจคัดกรอง และการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 สำหรับพนักงาน ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมาของกลุ่มบริษัทเทอร์โม

จากสถานการณ์วิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ และในเครือเทอร์โมกรุ๊ปเองได้ออกมาตรการและจดหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันทั้งในและนอกองค์กร

INTERNATIONAL STANDARD

มั่นใจได้กับการให้บริการที่มีมาตรฐานได้รับการรับรอง
ISO 9001:2015

Management

บริหารองค์กรด้วยระบบ
ISO 9001:2015

Privacy Policy

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม