Leader of
Electrical Solutions

ผู้นำด้านงานตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า
และงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำอย่างครบวงจร

The Professional Industrial Electrical Solution

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจสูงสุด

บริการลงนามรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า
บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แรงสูง – ต่ำ
บริการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
บริการทดสอบ Air Circuit Breaker ทุกยี่ห้อ
บริการตรวจสอบความปลอดภัย เครน, ลิฟต์, รถเครน และรอกไฟฟ้า
บริการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

Latest News & Activities

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

บทความ
March 24, 2021

การเกิดจุดร้อน (HOT SPOT)

สาเหตุการเกิดจุดร้อนในระบบไฟฟ้า ความร้อนในระบบไฟฟ้าเป็นปกติที่จะเกิดขึ้น หากมีการทํางานของอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้าและในขณะเดียวกันนั้นทําให้อุปกรณ์ที่ใช้ยึดระหว่างจุดต่อต่างๆ เกิดความร้อนเป็นผลให้อุปกรณ์นั้นขยายตัว และเมื่อไม่มีการทํางานอุปกรณ์นั้นก็จะเย็นตัวลง ทําให้อุปกรณ์นั้นหดตัวลง เกิดการคลายตัวออกของอุปกรณ์ที่ยึดระหว่างจุดต่อ หรือที่เรียกกันว่า “จุดต่อหลวม” “จุดต่อหลวม" เป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักไปสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ เช่น การเกิดไฟดับขณะมีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การสูญเสียอุปกรณ์ที่มีราคาสูงในระบบไฟฟ้า การสูญเสียเสถียรภาพที่ดีในการจ่ายระบบไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง จนไปถึงการเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ สายด่วน 24 ชั่วโมง 062-259-5696 การถ่ายภาพความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรดที่มีความละเอียดสูง เป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน ทําให้สามารถเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เพื่อหาจุดความร้อนระบบไฟฟ้า ทั้งแรงสูงและแรงต่ํา เช่นสายส่งแรงสูงของหม้อแปลงไฟฟ้าภายในตู้เมนสวิตช์บอร์ด และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อนํารายงานการตรวจวัดมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
บทความ
March 5, 2021

Moisture Control and Oil Conduvity Test By IDAX 300 การทดสอบค่าความชื้นฉนวนภายในหม้อแปลง

การทดสอบค่าความชื้นฉนวนภายในหม้อแปลง มีประโยชน์อย่างไร และทำไมต้องควรทดสอบกันนะ
ข่าวบริษัท
January 9, 2021

ชี้แจงมาตรการการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงาน Thermo Tracer

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา และจากผลการตรวจคัดกรองฯ ในครั้งนี้พบว่า พนักงานทุกคน ไม่พบผลเป็น Detected (+) โดยมีผลเป็น Undetected (-) คือ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
กิจกรรมเพื่อสังคม
October 5, 2020

สนับสนุนเสื้อโครงการ Pre-Power Camp ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563”
ข่าวบริษัท
April 22, 2020

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ดำเนินการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)

วันที่ 21 เมษายน 2563 ทาง บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นบริเวณภายในอาคาร และห้องทำงานของแต่ละฝ่าย โดยเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด – 19 (COVID-19)
ข่าวบริษัท
April 13, 2020

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด 19 ของ บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

INTERNATIONAL STANDARD

มั่นใจได้กับการให้บริการที่มีมาตรฐานได้รับการรับรอง
ISO 9001:2015

Management

บริหารองค์กรด้วยระบบ
ISO 9001:2015

Privacy Policy

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม