Skip to main content

ตรวจสอบโรงงานหรืออาคารของคุณเข้าข่ายการตรวจสอบพลังงานหรือไม่ ?

By บทความ

ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

Read More

งานอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1 โซนสมุทรปราการ

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 โรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 ท่าน และพันธมิตรที่มาร่วมจัดนิทรรศการและแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วม

Read More

บริการตรวจสอบความชื้นของหม้อแปลงระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่อง Moisture content

By บทความ

นอกจากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องมีการทำความสะอาดและการตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน (insulation) เทอร์โม เทรเซอร์ ของเรายังมีบริการตรวจสอบค่าความชื้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถรู้ผลได้เลยได้หน้างาน ป้องกันอันตรายจากการจ่ายระบบไฟฟ้า สามารถตรวจสอบได้

Read More

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ (Freshy) ในรั้วมหาวิทยาลัย

By กิจกรรมเพื่อสังคม

ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มากประสบการณ์ในงานด้านระบบไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า พร้อมยกตัวอย่างภาพจากประสบการณ์จริงให้น้องๆ นักศึกษาได้มีความรู้

Read More

การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ประจำปี

By บทความ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในกรณีที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ เหมาะสำหรับนำมาใช้งานในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง

Read More

กิจกรรม Happy Brain

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับเกียรติจากคุณเล็ก กฤตนัน วิโรจน์สายลี สุดยอดนักขายมือทองของเมืองไทย เจ้าของเพจ Sales101 ได้เข้ามา In-House Training ณ ห้องประชุม Corona ให้แก่ทีมขายและการตลาดของบริษัทฯ ในหัวข้อ “Sales Pro”

Read More

ประมวลภาพงาน “อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า” ครั้งที่ 2

By ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

Read More

อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

ประมวลภาพงาน “อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Ratchapruek อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

Read More

กิจกรรม CSR เพื่อสังคมและสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2566

By กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ “การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ (Freshy) ในรั้วมหาวิทยาลัย”

Read More

การฝึกอบรมแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานประเภทบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

ด้วยบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ทั้งการทดสอบ ตรวจสอบ และทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการทำหน้าที่ทดสอบด้วยเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบเป็นประจำทุกปี และเป็นผู้ควบคุมงานทีมงานที่ปฏิบัติงานการทำความสะอาด

Read More