Skip to main content

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ (Freshy) ในรั้วมหาวิทยาลัย

By กิจกรรมเพื่อสังคม

ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มากประสบการณ์ในงานด้านระบบไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า พร้อมยกตัวอย่างภาพจากประสบการณ์จริงให้น้องๆ นักศึกษาได้มีความรู้

Read More

กิจกรรม CSR เพื่อสังคมและสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2566

By กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ “การอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ (Freshy) ในรั้วมหาวิทยาลัย”

Read More

โครงการ CSR รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน บูรณะและทำความสะอาดวัด ปีที่ 4 ณ วัดทองสัมฤทธิ์

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด จัดโครงการ CSR รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน บูรณะและทำความสะอาดวัด ปีที่ 4 ณ วัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read More

โครงการ Season of Sharing ปีที่ 4

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำสิ่งของไปบริจาคยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและส่งมอบสิ่งของบริจาคไปยังโครงการช่วยเหลือน้องๆ บนดอย Donation for Children Thailand ผ่านการขนส่งภาคเอกชน

Read More

สืบสานประเพณีงานทอดกฐินสามัคคี วัดทองสัมฤทธิ์ ประจำปี 2564

By กิจกรรมเพื่อสังคม

ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีทอดกฐินในครั้งนี้ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐิน และร่วมจัดตั้งโรงทานสนับสนุนไอศกรีมโบราณ สำหรับนำแจกผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564

Read More

เทอร์โมฯ ร่วมใจ ให้โลหิต เพิ่มชีวิต

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยได้จัดตั้ง โครงการ “เทอร์โมฯร่วมใจ ให้โลหิต เพิ่มชีวิต” ร่วมแก้วิกฤตขาดแคลนเลือด

Read More

ชาวเทอร์โมฯร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติ ระลอกใหม่ไปด้วยกัน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบในครั้งนี้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยได้นำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ชุด PPE และปัจจัย นำมาถวายให้แก่วัดบึงบัว ซึ่งเป็นพุทธสถานที่ช่วยรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Read More

เทอร์โมมอบความห่วงใย ส่งต่อหน้ากากอนามัย ส่งพลังใจให้แก่กัน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อลดการสัมผัสเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจ มอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านปาริชาติ

Read More

สนับสนุนเสื้อโครงการ Pre-Power Camp ครั้งที่ 7

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563”

Read More

เทอร์โมรวมใจ บริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

By กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัด “โครงการ เทอร์โมรวมใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ”

Read More