Skip to main content
บทความ

การทดสอบการเกิดการลัดวงจรของขดลวดภายในหม้อแปลง (Winding Resistance Measurement)

By กรกฎาคม 3, 2022No Comments
หลายๆท่าน อาจจะยังไม่เคยทราบถึงโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ
1

แกนเหล็ก

แกนเหล็กของหม้อแปลงจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ เคลือบด้วยฉนวน เรียกกันว่า แผ่นลามิเนต
2

ขดลวดตัวนำ

ขดลวดตัวนำของหม้อแปลงจะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงหรืออลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน โดยทั่วไป
3

ฉนวน

ฉนวนของหม้อแปลงจะมีไว้เพื่อป้องกัน ไม่ให้ขดลวดสัมผัสกับส่วนที่เป็นแกนเหล็ก และป้องกันไม่ให้ขดลวดแต่ละชั้นสัมผัสกัน

ปัจจุบันทั้ง 3 องค์ประกอบมีวิธีที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดระเบิดของหม้อแปลงแบบฉับพลันในอนาคตได้

การทดสอบการเกิดการลัดวงจรของขดลวดภายในหม้อแปลง (Winding Resistance Measurement) จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถนำเครื่องไปทดสอบที่หน้างานและมีประโยชน์อื่นๆเช่น

• เพื่อนำข้อมูลความต้านทานที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาลัดวงจรได้อย่างแม่นยำ
• เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการลัดวงจรของหม้อแปลงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของขดลวด
• สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากสามารถวัดหาค่าต่างๆได้พร้อมกันทุกเฟส ในการทดสอบเพียงครั้งเดียว

รายงานการตรวจสอบที่สามารถเทียบผลปีต่อปี ซึ่งเก็บเป็นข้อมูลในการวางแผนการป้องกันหรือแก้ไขในอนาคต สามารถลดการใช้ค่าใช้จ่ายแบบกะทันหันหรือไม่ตรงจุด และมอบความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน