Skip to main content

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้รับโอกาสเข้าร่วมงานโครงการ CSR ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า วัดสมานรัตนาราม ประจำปี 2567

จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ 2567 โดยได้ดูแลงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงต่ำที่ตู้เมนสวิตซ์บอร์ด เข้าดำเนินการสโคปงานดังนี้

• งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตู้เมนสวิตซ์ จำนวน 1 คอลัม บริเวณร้านไก่ย่าง 5 ดาว
• งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตู้เมนสวิตซ์ จำนวน 1 คอลัม บริเวณเมรุ
• งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตู้เมนสวิตซ์ จำนวน 1 คอลัม บริเวณอาคารโรงพยาบาล
• งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตู้เมนสวิตซ์ จำนวน 4 คอลัม บริเวณอาคารพระประชาธรรมนาถ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.ตรวจสอบความผิดปกติทางกายภาพด้วยสายตา
2.ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในตู้ พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
3.ตรวจสอบจุดต่อสายไฟและกวดขันจุดต่อภายในตู้
4.ทดสอบความเป็นฉนวน
5.การตรวจสอบการทำงานและฟังก์ชัน
6.ทดสอบความต้านทานการต่อลงดิน
7.ตรวจสอบและทดสอบค่าความจุของคาปาซิเตอร์

หลังการปฏิบัติงานและเสร็จทางวิศวกรผู้ควบคุมงานได้ให้คำแนะนำหลังการเข้าปฏิบัติงานและแจ้งปัญหาที่พบทางหน้างาน

"ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ"