Skip to main content

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานของลูกค้า

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานของลูกค้า เราให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นนโยบายที่สำคัญและปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน

Read More

โครงการสร้างสำนักงานใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด มีโครงการสร้างสำนักงานใหม่บนพื้นที่ 1 ไร่ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2560-2561 โดยรูปแบบสำนักงานจะมีความสวยงานและทันสมัย

Read More

กิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2559 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2559 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ

Read More

กิจกรรมสร้างความสามัคคีและท่องเที่ยวประจำปี 2559

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและท่องเที่ยวประจำปี 2559 ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More

กิจกรรมเพื่อสังคมไทยในโครงการ “ปันความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1”

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมไทยในโครงการ “ปันความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More

กิจกรรม “ส่งมอบความสุขเพื่อชุมชนใกล้เคียง”

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ส่งมอบความสุขเพื่อชุมชนใกล้เคียง” โดยสนับสนุนไอศกรีมมหาชัย จำนวน 2 ถัง ให้แก่วัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เชิงป้องกัน

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โมเทรเซอร์ จำกัด ได้จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เชิงป้องกัน

Read More

องค์ประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

By บทความ

เนื่องจากความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของทางการไฟฟ้าฯ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

By บทความ

การบำรุงรักษาตู้เมนสวิตช์ (MDB) และ ตู้ย่อยไฟฟ้า (DB) คือการทำความสะอาด การตรวจสอบบริเวณรอบๆตู้ ภายในตู้ และทดสอบ Function ของอุปกรณ์ภายในตู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Read More

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน

By บทความ

สาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าโรงงาน และ วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน

Read More