ทำความรู้จักเครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยกล้อง Corona (CoroCam 6D) ของบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด

By | บทความ

กล้อง Corona คือ เครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยการถ่ายภาพความร้อนได้ทั้งภาพนิ่งหรือวีดิโอ ซึ่งจะสามารถเห็นได้ว่าในระบบไฟฟ้าของท่าน มีจุดไหนที่ผิดปกติหรือเกิดความเสียหายหรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ก่อนจะเกิดความเสียหายร้ายแรงกับโรงงานหรืออาคารของท่าน

Read More

องค์ประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

By | บทความ

เนื่องจากความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของทางการไฟฟ้าฯ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

By | บทความ

การบำรุงรักษาตู้เมนสวิตช์ (MDB) และ ตู้ย่อยไฟฟ้า (DB) คือการทำความสะอาด การตรวจสอบบริเวณรอบๆตู้ ภายในตู้ และทดสอบ Function ของอุปกรณ์ภายในตู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Read More

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน

By | บทความ

สาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าโรงงาน และ วิธีป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน

Read More