โครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์” ครั้งที่ 2

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์” ครั้งที่ 2 โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read More

การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมยุค Digital

By ข่าวบริษัท

เนื่องด้วยครบรอบ 9 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด บริษัทฯ จึงได้จัดงานสัมมนาฟรีให้กับผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ เรื่อง “การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมยุค Digital” ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทธปราการ ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

Read More

กิจกรรมเพื่อสังคมไทย ครั้งที่ 2 ในโครงการ ปลูกป่า รักษาป่าชายเลน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมไทย ครั้งที่ 2 ในโครงการ ปลูกป่า รักษาป่าชายเลน ณ แหลมแม่นกแก้ว ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

Read More

การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่ประจำปี 2560 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.เสรีรักษ์ ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ

Read More

การสัมมนาเรื่อง เครื่องมือ, เครื่องทดสอบงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า”

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาภายในฯ เพื่อบุคลากร ในหัวข้อ เรื่อง “เครื่องมือ, เครื่องทดสอบงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า”

Read More

โครงการนักศึกษาฝึกงานจากประเทศอินโดนีเซีย

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร รวมถึงคณะอาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียที่เข้ามาฝึกงานกับทางบริษัทฯ

Read More

สนับสนุนเสื้อโครงการ Pre-Power Camp ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสื้อโครงการ “Pre-Power Camp ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559” ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read More

โครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ครั้งที่ 1

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ครั้งที่ 1 โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ นักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ไปบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย

Read More

ดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา ไปดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหม้อแปลงชั้นนำของประเทศไทย

Read More

อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

By ข่าวบริษัท

บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ มาให้ความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา

Read More