กิจกรรมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเหลือใช้

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้นำเสื้อผ้าและ สิ่งของเหลือใช้ ที่ทางบุคลากรภายในองค์กรได้มีจิตอาสานำมาร่วมบริจาค พร้อมทั้งทำการคัดแยก เพื่อนำส่งที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิกระจกเงา และโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More

อบรมความปลอดภัยทางไฟฟ้าโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพและการใช้เครื่องมือทดสอบฯ

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางไฟฟ้าโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพและการใช้เครื่องมือทดสอบฯ โดย บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัดและบริษัทเมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด ให้กับบุคลากรของบริษัทฯและนักศึกษาฝึกงาน พร้อมทั้งสอนวิธีการใช้เครื่องมือทดสอบฯ อย่างมืออาชีพ อีกด้วย

Read More

อบรมการใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCam D และกล้อง Infrared

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผานมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้เรียนเชิญวิทยากรจาก บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย มาให้ความรู้เรื่อง การใช้งานและประโยชน์ของกล้อง CoroCam D และกล้อง Infrared ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน

Read More

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

Read More

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดูงานผลิตตู้ MDB

Read More

CSR รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อการบูรณะห้องสุขาวัดทองสัมฤทธิ์ครั้งที่ 1

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “CSR รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อการบูรณะห้องสุขาวัดทองสัมฤทธิ์” ครั้งที่ 1

Read More

โครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์” ครั้งที่ 2

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เทอร์โมรวมใจให้โลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์” ครั้งที่ 2 โดยการพาบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read More

การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมยุค Digital

By ข่าวบริษัท

เนื่องด้วยครบรอบ 9 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด บริษัทฯ จึงได้จัดงานสัมมนาฟรีให้กับผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ เรื่อง “การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมยุค Digital” ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทธปราการ ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

Read More

กิจกรรมเพื่อสังคมไทย ครั้งที่ 2 ในโครงการ ปลูกป่า รักษาป่าชายเลน

By กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมไทย ครั้งที่ 2 ในโครงการ ปลูกป่า รักษาป่าชายเลน ณ แหลมแม่นกแก้ว ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

Read More

การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

By ข่าวกิจกรรมเพื่อบุคลากร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่ประจำปี 2560 โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.เสรีรักษ์ ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ

Read More